Reiki-do.be

Reiki en meditatie zijn zowel complementair als onafscheidelijk. Zowel de een als de ander hebben als doel ons tot onszelf terug te brengen, onze ware aard te herontdekken, puur en volmaakt…

Reiki

Reiki is in het Westen vooral bekend als een heelkundige behandelingsmethode.  Hoewel deze benadering belangrijk is en de positieve effecten talrijk zijn, is Reiki in de eerste plaats ook een manier om een innerlijke verandering teweeg te brengen die iedereen kan aanvatten zonder specifieke aanleiding.

Reiki is een aloude boeddhistische heelkunst die herontdekt werd in de negentiende eeuw door de Japanse monnik Mikao Usui. In 1937 werd Reiki dankzij Hawayo Takata, via Hawaï geïntroduceerd in het Westen. Vanaf toen verspreidde die techniek zich over het grootste deel van de westerse landen.

In zijn heelkundige benadering kan Reiki omschreven worden als een holistische methode die zich richt op de verzorging van onze energiehuishouding voor een diepere persoonlijke ontwikkeling en een beter algemeen welzijn.

De beoefenaar kanaliseert de universele energie « Reiki » en draagt ze over op de patiënt om zijn natuurlijk genezingsproces te stimuleren.

Het betreft een globale benadering zonder diagnosestelling noch interpretatie met als doel het evenwicht van de patiënt  te herstellen zowel op fysisch, emotioneel, mentaal als spiritueel vlak.

Reiki vervangt in geen geval een medische behandeling maar kan deze wel versterken of bijdragen tot een betere respons.

Reiki is bijvoorbeeld heel doeltreffend bij volgende klachten : migraine, astma, syndromen van chronische vermoedheid, rugklachten, chronische pijn, psoriasis, verslavingen, depressie, stress en ziekten die te wijten zijn aan stress...

Een bijzonder gunstig moment voor de toepassing van Reiki is ongetwijfeld de zwangerschap waarbij Reiki zowel de moeder als het kind gedurende de hele zwangerschap kan begeleiden.

De postnatale fase zal eveneens van de voordelen van Reiki genieten.

Behandelingen

Een typische behandeling duurt ongeveer 45 min.

De patiënt, in comfortabele kleding, ligt ontspannen op een massagetafel.

De beoefenaar legt lichtjes zijn handen op de verschillende zones van het lichaam om er de energie te kanaliseren, zonder hiervoor massagetechnieken te gebruiken of druk uit te oefenen.

De patiënt heeft de keuze om de beoefenaar al dan niet informatie te verstrekken over de aard van zijn klachten.

Er wordt 30€ per behandeling gevraagd.

Het geld moet echter in geen enkel geval een belemmering vormen voor het beoefenen van Reiki. Indien u financiële problemen hebt, kunt u er mij altijd van op de hoogte brengen.

Voor een optimaal resultaat is het aan te raden om, bij een eerste kennismaking, 3 behandelingsessies in een relatief korte tijdspanne (2 à 4 weken) te voorzien.

Opleidingen Reiki (initiatie – harmonisatie – reiju)

Iedereen kan Reiki leren.  Er is geen enkele voorafgaande kennis nodig.  Je moet alleen de zin en de nodige motivatie hebben.

Voor Reiki opleidingen Reiki in het Frans zie link hier.

Wie ben ik ?

Ik ben moeder van twee meisjes.

Hoe ben ik nu tot het beoefenen van Reiki gekomen?

Waarschijnlijk via Aikido, Ki-Aikido, interesse voor de verschillende energetische technieken...

In de Reiki stamboom bevind ik hier :

Mikao Usui Sensei

§

Kanichi Taketomi

§

Kimiko Koyama

§

Hiroshi Doi

§

Frans Stiene

§

Jean-Claude Javaux

§

Philippe Deweer

§

Chantal Waeterloos

Enkele links...

De site van mijn leraar Jean-Claude Javaux : étoilage.com

De site in engels van Frans & Bronwen Stiene : ihreiki.com

De site van Patrice Gros : reikido-france.com

Meditatie

« Leren mediteren is de grootste gave waarover men in dit leven kan beschikken »

                                                                                             Sogyal Rinpoche

Het beoefenen van meditatie is complementair met Reiki. Zowel de een als de andere hebben tot doel om ons terug tot onszelf te brengen, ons te verbinden met onze ware aard, puur en volmaakt…

Veel mensen hebben een verkeerd beeld van meditatie. Ze denken dat het synoniem is met onbeweeglijk stilzitten gedurende uren aan een stuk tot een vorm van geestelijke ontplooiing te komen.

Er bestaan eenvoudige benaderingen die heel dicht bij onszelf staan en die ons toelaten om meer bewust en aanwezig te zijn in ons leven.

Mediteren komt er eenvoudig weg op neer dat men continu naar zijn innerlijk kijkt, dat men zich bewust is van zichzelf, van de anderen, van de situatie op dat moment en dat men het gevoel van echtheid en spontaniteit herontdekt.

Als beoefenaar van Reiki beschouw ik mezelf niet als een « meester in meditatie » en beschik ik niet over een spirituele autoriteit om het te leren aan anderen.

Ik kan echter wel mijn ervaringen met jullie delen en enkele elementaire adviezen doorgeven, zoals in stilte zitten, zicht bewust zijn van zijn ademhaling, aandachtig zijn… door mij te baseren op de aanbevelingen van de grote spirituele meesters.

Enkele links...

De site van RIGPA : rigpa.org

De site van Matthieu Ricard : matthieuricard.org

Reiki behandelingen en opleidingen

Neem gerust contact met mij op :

Chantal Waeterloos

Gevergemveldbaan 23

9310  Moorsel

België

tel : 053 784884

email : chantal.phil@gmail.com

Ik beantwoord aan de ethische code van de Europese Corporatie van Reiki Beoefenaars.